četrtek, 26. januar 2012

Bančne ustanove in varovanje bankomatov

Za varnost plastičnega denarja moramo skrbeti
še bolj kot za varnost gotovine. (Foto: ENISA)
Od nekaj več kot dvanajst tisoč prijavljenih zlorab bančnih kartic v letu 2008 jih je bilo 10.302 storjenih s skimmingom; snemanjem magnetnega zapisa s kartice. Po podatkih Evropske agencije za mrežno in informacijsko varnost ENISA so organizirani kriminalci uporabnike bankomatov oškodovali za okoli 500 milijonov evrov

V začetku tega tedna je intervent Sintala napravo za skimming odkril na bankomatu varovane banke. O dogodku so med drugim pisali tudi v Slovenski kroniki, v Večeru, Delu in Žurnalu24. Kako bančne ustanove ukrepajo proti kriminalu?

Tehnično varovanje
Profesionalna podjetja za varovanje skrbijo, da so vedno korak pred kriminalci. Ponujajo širok spekter opreme za varovanje bankomatov pred zlorabami. Od sistemov za detektiranje nepravilnosti  in antiskimming naprav (tako je bil o sumljivih aktivnostih obveščen tudi varnostnonadzorni center Sintala, ki je nato v pregled poslal interventa) do naprav, ki onemogočajo bolj grobe posege v bankomat. Sem spada tudi sistem za obarvanje denarja, ki ga je prvi v Sloveniji uvedel koncern Sintal

Fizično varovanje
Sistem tehničnega varovanja, ki zaznava nepravilnosti v delovanju bankomata, zaživi šele v kombinaciji z ustrezno službo, ki ob nepravilnostih profesionalno ukrepa


Osveščanje uporabnikov

Bančne ustanove redno obveščajo in osveščajo uporabnike o varnejši uporabi bančnih kartic. Priporočila za varnejšo uporabo bankomatov med drugim najdemo na straneh ENISE, na straneh Bankarta in projekta Varni na internetu.


Video: Nasvet št. 1 za preprečevanje
zlorab bančnih kartic

četrtek, 19. januar 2012

Sintal svetuje: Protiropno varovanje


Protiropno zaščito sestavljajo tri področja varovanja


Prejšnjič smo med nasveti na Sintalovem blogu pisali, kako ravnati, če postanemo žrtev ropa. Zaposleni v bolj ogroženih podjetjih, denimo poslovalnicah bank, v zlatarnah in poštah - torej tam, kjer je opravka z večjimi količinami gotovine ali vrednejših stvari - morajo te postopke dobro poznati, saj je tudi to del učinkovitega protiropnega varovanja. Z ostalimi, bolj konkretnimi elementi protiropnega varovanja pa nas bodo Sintalovi strokovnjaki spoznali danes.


Profesionalno protiropno varovanje pomeni, da je zagotovljeno, da so kakovostno opravljana tri področja: tehnično varovanje, fizično varovanje in ustrezna organizacija dela v poslovalnici.


Tehnično protiropno varovanje: pomen varnostnih sistemov
Tehnično protiropno varovanje konkretno vključuje vgradnjo varnostnih sistemov, ki 

  • gotovino oz. druge vredne stvari uničijo oziroma tako poškodujejo, da so za roparja trajno neuporabne, ki
  • onemogočajo hiter dostop do večje količine dragocenosti in ki 
  • o sproženem alarmu nemudoma obvestijo varnostnonadzorni center varnostnega podjetja, ta pa obvesti intervencijske ekipe. S tem se zagotovi povezava med tehničnim in fizičnim varovanjem.

Poznamo različne načine varovanja s sistemi tehničnega varovanja. Sistem dimnih denarnih pasti obarva denar, da postane trajno neuporaben. Mehanska zaščita je namenjena oviranju hitrega dostopa do večje količine plena. Za aktiviranje intervencijske ekipe so pomembne naprave za javljanje ropa, kot so skrite tipke, denarne pasti v blagajnah in javljalniki tresljajev na trezorju. Sistemi videonadzora so zelo uporabni predvsem pri raziskovanju ropov. Veliko k preprečevanju ropov pa lahko prispeva sistem pristopne kontrole, ki elektronsko nadzoruje in varuje vstop v varovana območja.


Fizično protiropno varovanje povezano s tehničnimi sistemi
Kot rečeno, fizično protiropno varovanje hodi z roko v roki s tehničnim varovanjem. Tehnično varovanje zagotavlja, da bo o alarmu obveščen varnostnonadzorni center varnostnega podjetja, ta pa bo obvestil intervencijske ekipe, ki bodo lahko primerno ukrepale. Fizično varovanje lahko zagotavljajo tudi stalno prisotni varnostniki, kar pa pride v poštev predvsem za večje poslovalnice.


Organizacija dela v poslovalnici
Optimalna organizacija dela se razlikuje od poslovalnice do poslovalnice. V osnovi pa poznamo dva tipa varovanja glede na organizacijo dela: eden je, da stranke lahko pridejo v stik z zaposlenimi. V tem primeru lahko do zaposlenih pridejo tudi roparji, kar pomeni, da so najbolj ogroženi zaposleni. Drug način pa je, da stranke (in roparji) ne morejo priti do zaposlenih, kar pomeni, da so najbolj ogrožene stranke. Vsekakor mora biti optimalna organizacija dela prilagojena vsaki poslovalnici posebej.


Skupno vsem načinom varovanja pa je, da je dobro upoštevati osnovne varnostne napotke.

sreda, 11. januar 2012

Intervju: dr. Drago Podobnik, predsednik uprave družbe Hit

Igre na srečo že od nekdaj burijo človeški duh. V družbi Hit nudijo svojim obiskovalcem široko paleto storitev, s katerimi se trudijo gostom omogočiti kar največ užitka, sprostitve in zabave.


Dr. Drago Podobnik, predsednik uprave
družbe Hit Nova Gorica 
Za Sintalčekčasopis koncerna Sintal, nam je o vodenju Hita več povedal njegov predsednik uprave dr. Drago Podobnik. V Hitu je s presledki zaposlen že leta, funkcijo predsednika uprave pa je prevzel v maju 2009. 


Kakšni so bili začetki družbe Hit in kaj se je od tedaj spremenilo?


Začetki družbe Hit so povezani z gostinstvom, od 1984 leta dalje pa z igralništvom. Takrat so namreč v hotelu Park v Novi Gorici odprli prvo igralnico. Tako se je Nova Gorica začela razvijati v turistični kraj, kar prej brez dvoma ni bila. Lahko trdimo, da je danes Nova Gorica znana po ponudbi iger na srečo.


Z igralništvom ste povezani že vse vaše poslovno življenje. Kakšne izzive vidite v tem poslu?
Igralništvo je v prvi vrsti legalna gospodarska panoga, igre na srečo pa del turistične ponudbe države, območja ali nekega kraja, ki, poživljajoče vpliva na druge sestavine turizma. 


Poseben izziv je specifika, ki je značilna za ta zahtevni posel. Terja široko obzorje, saj celovitost ponudbe narekuje poznavanje drugih področij turizma, skrbno spremljanje konkurence, primerjavo zakonodajnih okvirov drugod, temeljito sledenje tehničnim in tehnološkim novostim in še kaj. Pri nas še posebno pozornost posvečamo družbeni odgovornosti in proaktivnemu preprečevanju negativnih učinkov, ki jih lahko imajo igre na srečo povsod po svetu.


Kako vidite poslanstvo vašega podjetja? 
Poslanstvo našega podjetja je v tem, da z novim znanjem, profesionalnim pristopom ter veliko mero čustvene inteligence, s pomočjo vseh zaposlenih, ustvarjalno razvijamo široko paleto spremljevalnih storitev, ki so gostom v užitek, sprostitev in zabavo. Gre za ameriškemu konceptu podoben model, prilagojen evropskemu okusu. Skratka, igre na srečo so pri nas del zabave, dobro organizirane, vrhunsko vodene in varne, tako glede stranskih učinkov kot glede zanesljivosti izplačil.


Ali obiskovalci igralnic v želji po lahkem zaslužku pogosto “izgubijo glavo”?
Kot rečeno, naš namen še zdaleč ni spravljati naše goste v težave ali kakršne koli neprijetne situacije. Naše osebje poskrbi, da so gostje pravočasno opozorjeni na možnost zasvojenosti, zlahka prepozna prve simptome in po potrebi prepove vstop v igralnico, če opazi, da gost igre ne kontrolira dovolj. Seveda se vedno najde kdo, ki gre čez svoje zmožnosti igre, tako je povsod po svetu. 


Zasvojenost je žal v človeku, ne pa v igralnici, steklenici, na internetu … Kdor igro vzame kot del občasne zabave, v družbi preživi lep večer ali vikend ob dobri mediteranski hrani in odličnih vinih, uživa udobje hotela in centra za wellness, gre na koncert ali modno revijo, lahko, kakor zmerni pivci, uživa leta in leta, se pri nas dobro in varno počuti ter se k nam vrača. 


Igralni casino Perla blesti podnevi in ponoči.


V zadnjih letih je bilo v medijih zaslediti precej o Hitovih težavah z izgubo, stavkami, možnostjo liberalizacije lastništva igralnic… Kako se spopadate s temi izzivi?
Podjetje se je znašlo v spletu nesrečnih okoliščin, ki so kulminirale v lanskem letu: splošna gospodarska kriza, ki je vplivala na zmanjšanje osebne porabe za zabavo, močan porast konkurence v neposredni bližini, podaljšani učinki kadilskega zakona, predvsem pa slabo vodenje in škodljive poslovne odločitve v preteklosti te družbe so vodili v situacijo, ko je bilo potrebno radikalno poseči po ukrepih, ki za nikogar niso bili prijetni. 


Zmanjšati smo morali vse stroške in število zaposlenih, omejiti obseg sponzorstev in donacij na več kot minimum, ukiniti tako rekoč vse investicije in vgraditi mehanizme, ki danes že kažejo svoje pozitivne učinke. 


Uspelo nam je v veliki meri ustaviti padec prihodkov, z novo dvorano za poker, ki se je pokazala več kot uspešna, smo pridobili nove prihodke, posodobili smo poslovne procese, zagotovili nova igrala ter najsodobnejšo ponudbo iger... Vsi seveda niso razumeli nujnosti zmanjšanja plač in ugodnosti, ki so bile za naše zaposlene dolga leta samoumevne. 


Skratka, zategnili smo pas, a tako, da so bili ti ukrepi čim bolj socialno naravnani in najmanj boleči za zaposlene z najnižjimi plačami. Letos je vzdušje boljše, nevarnosti pa še niso mimo. Ostajamo previdni in pozorni na vse spremembe in priložnosti. 


Pod vašim okriljem deluje tudi ugledno slovensko razstavišče, Paviljon poslovnega centra Hit. Kako pomembna je za Hit vključenost v okolje, socialna zavednost?
Paviljon Poslovnega centra Hit se je uveljavil kot eno izmed najuglednejših slovenskih razstavišč in predstavlja le majhen del Hitove družbene odgovornosti. Dobro se namreč zavedamo, kako pomembna je Hitova sponzorska pomoč pri dinamiki športnega, kulturnega in siceršnjega dogajanja na Goriškem. 


Na področju sponzorstva in donacij smo letos še zelo skromni, poskušamo pa sodelovati v nefinančnih oblikah, na različnih prireditvah, dogodkih, ki jih organizirajo drugi; pomagamo z gostinskimi storitvami, promocijskimi orodji, hotelskimi kapacitetami… 


Kako vidite razvoj, prihodnost igralništva in igralnic doma in po svetu?
Na splošno je opaziti, da imajo ljudje sicer več prostega časa, a v manjših dozah. Nekajdnevne počitnice, podaljšani vikendi, a večkrat letno, postajajo prepoznaven del načina življenja pri nas in drugod po svetu. Tem spremembam se prilagajamo, obenem pa se temeljito pripravljamo, da svoje bogato znanje in izkušnje ponudimo tudi zunaj meja domovine. Prvič v zgodovini družbe Hit se resno dogovarjamo za prenos znanja na zelo oddaljene trge.


V igralnicah je veliko denarja in adrenalina, kar zvišuje stopnjo tveganja. Kakšno vlogo v igralnicah igra varnost? 
Varnost, tako neposredna, ko se človek počuti varnega v nekem prostoru ob nekem početju, kot tudi posredna, ki je zagotovljena drugače (npr. varnost izplačil, ki je za naše goste izjemnega pomena in se po njej ločimo od drugih ponudnikov iger), je za nas velikega pomena. 


Del teh mehanizmov in okoliščin upravljamo sami, del pa z zunanjimi sodelavci, brez katerih bi se stopnja varnosti brez dvoma lahko postavila pod mejo zahtevane in pričakovane.


Kateri so bili razlogi, da se je vaša družba odločila za sodelovanje s Sintalom? 
Razlog je v tem, da je varnost preprosto neločljivi del naše kakovostne, vrhunske ponudbe. In sodelovati s tistimi, ki to najbolje znajo, je po našem najboljša odločitev.


Kako vidite nadaljnjo skupno pot?
S Sintalom sodelujemo že več let, ne le na področju varovanja naših objektov, temveč tudi na področju organizacije številnih množičnih prireditev, ki smo jih pred leti uspešno izpeljali tudi s Sintalovo pomočjo. 
"Sintalova profesionalnost se je dokazala že večkrat in nanjo računamo tudi v prihodnosti.
Prepričan sem, da so na obeh straneh vzpostavljeni vsi pogoji za postopno nadaljnje razvijanje in nadgrajevanje sodelovanja. Tako se bomo še bolje spoznali in poslovno sodelovali tako, da bodo koristi in zadovoljstvo obojestranski.


pogovarjala se je Sanda Zakrajšek

sreda, 4. januar 2012

Sintal po Sloveniji: Sintal Eko

Selimo se noter in širimo navzven


Kar iz vode smo fotografirali objekt v Piranu,
ki ga upravlja Sintal Eko. 
Širimo se po vsej Sloveniji, tako v gorah kot na morju. V upravljanje smo prevzeli nov kompleks oskrbovanih stanovanj na Mokrški ulici v Ljubljani, tri večstanovanjske objekte na Podpeški cesti v Brezovici ter večji poslovni objekt v Stegnah. Temperature so se spustile, zato smo generalna čiščenja izvajali predvsem v notranjih prostorih. Čistili smo tekstilne talne obloge, premazovali trde talne obloge in nekajkrat dežurali ob prireditvah. Po novem redno čistimo in vzdržujemo še en večji objekt.Predstavljamo dogajanje od septembra do začetka decembra 2011 v koncernu Sintal - po vseh koncih Slovenije.

Nazaj na Južno Primorsko

torek, 3. januar 2012

Sintal po Sloveniji: Južna Primorska

Maratonske podvige smo le opazovali


Tekače EuroMarathona smo pričakali v Kopru.
Na EuroMarathonu so se septembra tekači pomerili na progi med Miljami in Koprom, mi pa smo bili zadolženi za varovanje. Poskrbeli smo tudi, da so jo na razstavi eksotičnih živali v Planetu Tuš dobro odnesle tako živali kot radovedni obiskovalci. Ob petkih smo službeno poslušali koncerte raznih glasbenikov, bili smo tudi na brucovanju. Varujemo vse prireditve mestne občine Koper, rokometne tekme Cimosa in nogometne tekme Kopra. Z letošnjo športno sezono se je povečal obseg varovanja tekem izolskih rokometašev, ki so prešli v 1. ligo. Tehnično po novem med drugimi varujemo tudi Apartma Oltra, PGM Inženiring, PIN EST Bellavita, Andor, Biodom in Tehnomarket


Predstavljamo dogajanje od septembra do začetka decembra 2011 v koncernu Sintal - po vseh koncih Slovenije.

Nazaj na Koroško