sreda, 20. marec 2013

Intervju: Tomaž Benčina, predsednik uprave in generalni direktor Cinkarne Celje

Uspešni v globalni konkurenci

Cinkarna Celje je eden od največjih zaposlovalcev na Celjskem in med najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi podjetji. Pogovarjali smo se z g. Tomažem Benčino, predsednikom uprave in generalnim direktorjem.


Tomaž Benčina, predsednik uprave in generalni direktor Cinkarne Celje - intervju Sintalček 59
Tomaž Benčina, generalni direktor in predsednik uprave Cinkarne Celje

Najprej čestitamo za dva dosežka: za 140 let Cinkarne Celje in za odlično poslovanje družbe tudi v ekonomsko težkih časih. Kako se je podjetje razvijalo do sedaj? 
Hvala za čestitke. Res je Cinkarna v zadnjih letih poslovala odlično, najbolje v vsej 140-letni zgodovini. Panoge, v katerih podjetje deluje, so precej ciklične, zato smo bili v preteklosti priča bistveno spremenjenim okoliščinam poslovanja, spremembe pričakujemo tudi v prihodnje. Lahko rečem, da je podjetje v 140 letih dokazalo dolgoživost in sposobnost preživetja tudi v najzahtevnejših gospodarskih razmerah. 


Proizvodni obrati Cinkarne Celje - intervju Sintalček 59
Proizvodni obrati Cinkarne Celje

Že samo ime Cinkarna napelje na dejstvo, da temelji podjetja izhajajo iz topilnice cinka. Pri pridobivanju cinka nastane velika količina žveplovega dioksida, iz katerega se izdeluje žveplova kislina, ki je pomemben element v kemični industriji. Najpomembnejša prelomnica za podjetje se je zgodila v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko smo pričeli s proizvodnjo titanovega dioksida, ki je danes temelj sodobne Cinkarne.


Koliko oseb trenutno zaposluje Cinkarna? 
Cinkarna danes zaposluje nekaj več kot 1.000 ljudi. Po večini gre za Celjane, precej delavcev pa se vozi k nam na delo iz zaledja mesta, od Savinjske doline do hrvaške meje.

Verjetno se strinjate, da je podjetje močno vpeto v globalne tokove. Kaj ima potencialno vpliv na poslovanje podjetja?

Cinkarna je od nekdaj izvozno usmerjena. Danes izvozimo okrog 80% proizvodnje in jasno je, da smo vpeti v globalne tokove, to pa še posebej zato, ker so naši konkurenti multinacionalna podjetja, ki so 10- do 20-krat večja od Cinkarne. Cinkarna trži predvsem polindustrijske proizvode, zato tudi nas trenutno slabo gospodarsko stanje v Evropi ni zaobšlo.

V globalnem poslu imate globalne tekmece. Kateri so najbolj nevarni in kako se borite proti tem velikim podjetjem, tudi iz dežel z izredno poceni delovno silo in slabo regulirano ali celo praktično neobstoječo okoljsko politiko?

Kot sem že omenil, so naši največji konkurenti multinacionalke, po večini s sedežem v ZDA in s proizvodnimi lokacijami povsod po svetu. V zadnjem času zaznavamo največji porast novih kapacitet na Kitajskem, kar je glede na strogo okoljsko zakonodajo v Evropi tudi logična posledica in je značilno za celotno kemično branžo. Okoljska zakonodaja je po različnih delih sveta različno zahtevna in spoštovanje le-te predstavlja precejšnje breme za uspešnost podjetja, po drugi strani pa je to seveda edini možni način poslovanja.

Katere so vaše osnovne dejavnosti, katere izdelke in storitve v vaši ponudbi bi posebej izpostavili?

Največji delež v strukturi proizvodov predstavlja pigment titanov dioksid, ki je ena najpomembnejših kemikalij in ga najdemo v zelo široki paleti končnih proizvodov, kot so barve, plastika, papir, zdravila, kozmetika … Zelo pomemben del predstavlja tudi 
proizvodnja cinkove pločevine za žlebove, strehe in fasade, ki jo tržimo skoraj izključno v zahodni Evropi. Naš prodajni program obsega še izdelke za gradbeništvo, tiskarstvo, zaščito rastlin in belo tehniko.

S katerimi vašimi izdelki se ljudje srečujemo, pa tega morda sploh ne vemo?

Velika večina naših proizvodov je namenjena nadaljnji industrijski predelavi in se z njimi v vsakdanjem življenju srečujemo posredno, npr. titanov dioksid v Jupolu, praškasti laki v pralnem stroju Gorenje in podobno. Poleg tega proizvajamo tudi nekaj končnih izdelkov, npr. lepilo za keramiko Nivedur in substrate za vzgojo rastlin Humovit.

Izdelki za kmetijstvo so vsekakor sezonski. Katere bodo denimo vrtičkarji uporabljali v tem času, katere izdelke priporočate vsakomur, ki ima vrt?

Od naših izdelkov sta najbolj znana substrat za vzgojo rastlin Humovit in fungicid za uporabo v kmetijstvu in vinogradništvu Cuprablau.

Razpisali ste natečaj "Ustvarimo nov dom za čebele". Lahko poveste kaj več o tem projektu? 

V Cinkarni se trudimo, da naše podjetje deluje družbeno čim bolj odgovorno. V sklopu tega prizadevanja med drugim že peto leto zapored razpisujemo natečaj za osnovnošolce. Naš cilj je, da s Cinkarno, njenimi izdelki in prizadevanji seznanimo čim širši krog mladih. K sodelovanju vsako leto povabimo preko 60 osnovnih šol iz savinjske regije, njihov odziv je iz leta v leto večji, prav tako pa smo vedno znova navdušeni nad izjemno domišljijo in ustvarjalnostjo sodelujočih. 


Podelitev nagrad udeležencem enega od natečajev Cinkarne Celje - intervju Sintalček 59
Podelitev nagrad udeležencem enega od natečajev Cinkarne Celje


V Cinkarni veliko pozornosti namenjamo tudi varovanju okolja, v katerem živimo, saj se zavedamo, da si naš planet delimo tudi z drugimi živimi bitji. Letos želimo učence spomniti, kako pomembna je za obstoj življenja na zemlji čebela, zato tudi naslov letošnjega natečaja "Ustvarimo nov dom za čebele". V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije bomo v sklopu natečaja postavili čisto pravi učni čebelnjak. Letošnja zaključna prireditev in postavitev učnega čebelnjaka pa bo za nameček sovpadala še s 140. obletnico ustanovitve podjetja.

Tudi v preteklosti ste organizirali različne natečaje in tekmovanja. Katere bi izpostavili? 

Kot že rečeno, je letošnji natečaj že peti po vrsti. Vedno poskušamo najti temo, ki pove nekaj o podjetju, hkrati pa je zanimiva za osnovnošolce. Posvečali smo se že naši skrbi za okolje, živalim na cinkarniškem odlagališču sadre, učenci so izdelovali ptičje krmilnice iz naravnih materialov in pisali haikuje, v mednarodnem letu kemije (2011) so nastajali čudoviti izdelki iz cinkarniških proizvodov, izdali smo tudi knjižico zgodbic, ki so jih osnovnošolci pisali na to temo, izdelali koledar z motivi natečaja in še kaj. 

Poleg natečajev dobro sodelujemo tudi z okoliškimi srednjimi šolami v smislu predstavitve podjetja in tudi z namenom pridobivanja novih kadrov.


In za konec še, kaj za vas pomeni varnost in kako ocenjujete sodelovanje s Sintalom?

Cinkarna je zaradi svoje velikosti in specifične proizvodnje precej zahtevna tudi z vidika varovanja. V preteklosti smo na tem področju delovali izključno z lastnim kadrom. 


Poslopje uprave Cinkarne Celje - intervju Sintalček 59
Upravni prostori Cinkarne Celje

Zaradi vedno večjih zahtev pa je bilo potrebno varovanje dvigniti na višjo raven in pričeli smo sodelovati s podjetjem Sintal. Proces varovanja, tako tehničnega kot fizičnega, še razvijamo in moram reči, da smo v kratkem času naredili nekaj pomembnih korakov. Čeprav še ni dolgo od tega, ko se je naše sodelovanje pričelo, verjamem, da bo tudi v prihodnje potekalo uspešno.

Cinkarna Celje - logotippogovarjal se je Grega Zakrajšek