ponedeljek, 27. februar 2012

Sintal svetuje: Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb - novosti

Upoštevate pravilnik o upravljanju?


Sintal Eko, ki se ukvarja tudi z upravljanjem objektov, opozarja, da so v drugi polovici novembra stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
Sintal Eko zakonska določila
sproti upošteva v svojem delu.


Pomembnejše spremembe so:
- Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje, da jo uporablja en uporabnik, torej po novem od decembra 2011 naprej prazne enote na računih ne bo.
- Sprememba je tudi pri obračunu skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov in skupnih delov ipd). Po  starem pravilniku se je poraba obračunavala  po neto kvadraturi, po novem pa se delijo stroški po številu uporabnikov posameznih enot. Prav tako je s porabo vode in kanalščine, če ni vgrajenih individualnih merilnih naprav, odvozom odpadkov, najemom zabojnikov za odpadke in drugimi komunalnimi stroški, čiščenjem skupnih prostorov in s stroški čiščenja grezničnih gošč in odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenjem septičnih jam.


V podjetju Sintal Eko se nam tudi zaradi zakonskih določil zdi ključnega pomena za učinkovito opravljanje poslov upravljanja večstanovanjskih stavb prav ureditev in poznavanje razmerij med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom. V podjetju Sintal Eko smo ponosni na to, da smo sposobni narediti nekaj, kar za naše kupce pomeni dodano vrednost.

torek, 14. februar 2012

Varnost bank: predavanja o varnosti v Volksbanku


Podjetje za varovanje Sintal prenaša znanje


Banka Volksbank redno izobražuje zaposlene o varnosti. Pred kratkim
so predavali varnostni strokovnjaki iz podjetja za varovanje Sintal. 
Kot smo že ugotavljali, so ropi poštnih in bančnih poslovalnic ter drugih poslovnih subjektov v zadnjem času vse pogostejši. Varnost je zato čedalje pogostejša tema tako v medijih kot v podjetjih. V banki Volksbank se tega zavedajo, zato v skladu z interno varnostno politiko vsako leto organizirajo izobraževanje na temo varnosti za vse zaposlene. Letos so se odločili za dopolnitev izobraževanj s predavanji strokovnjakov iz varnostnega podjetja Sintal


Varnost strank in zaposlenih je pomembnejša od varnosti premoženja
"Pri zagotavljanju varnosti ne gre samo za premoženje, temveč predvsem za varnost oseb - strank in zaposlenih," pravijo v Volksbanku.  Poleg rednih izobraževanj  v poslovnih enotah večkrat letno izvajajo »osvežilna« izobraževanja o uporabi tehničnih sredstev v sodelovanju z varnostnim podjetjem. 


Sintal predstavil primere iz prakse
Predavanja strokovnjakov iz Sintala, s katerimi so letos dopolnili varnostno izobraževanje v poslovnih enotah, temeljijo na izkušnjah, dobljenih pri njihovem delu. Zaposleni so se seznanili s konkretnimi primeri ropov in osvežili znanje o primernem ravnanju v takšnih primerih ter uporabi varnostnih mehanizmov.


V Banki Volksbank pravijo, da se zavedajo pomembnosti varnosti njihovih strank, zaposlenih in premoženja. "Zato namenjamo veliko sredstev za zagotavljanje varnosti s tehničnimi sredstvi kakor tudi s fizičnim varovanjem naših poslovnih enot," so pojasnili.

ponedeljek, 13. februar 2012

Sintal svetuje: Varnostna folija


Delovanje varnostne folije


Varnostna folija, ki je nameščena na stekleno površino, deluje kot opora steklu. Steklo ob udarcu sicer poči, vendar se ne raztrešči, ker se še vedno opira na drobce, ki ga sestavljajo. Okensko steklo je lahko razbito, vendar ostaja na svojem mestu in vlomilec ne more vstopiti v objekt


Folijo na izložbo
Tak način varovanja je pomemben predvsem v trgovinah, kjer imajo v izložbah dražje predmete in so lahka tarča vlomilcev. Vlomilec lahko hitro razbije izložbeno steklo, pobere nekaj artiklov in zbeži. Vse skupaj lahko traja manj kot 30 sekund. 


Na zunanji strani dve leti, na notranji deset
Varnostno folijo ponavadi namestimo na notranjo stran stekel. Če varnostne folije namesti strokovnjak, lahko notranjo folijo uporabljamo do 10 let, zunanjo pa do okoli dveh let. Zunanje folije so podvržene različnim naravnim vplivom, kot so dež, mraz, sneg, neposredna sončna svetloba in drugo.

ponedeljek, 6. februar 2012

Sintal svetuje: Namestitev varnostne folije


Namestitev varnostne folije je enostavna - za strokovnjaka


Namestitev zaščitnih folij na okna je dokaj enostavna, vendar mora to delo opraviti nekdo usposobljen in izkušen.   • Na eni strani folije je premaz, ki služi kot lepilo. To je na otip gladko in se ne lepi na prste ali steklo. 
  • Folijo z ostrim nožem odrežemo v dimenzijah stekla.
  • Steklo moramo pred nameščanjem folije temeljito očistiti. Na steklu ne sme biti prav ničesar, saj bo sicer trajno ostalo ukleščeno med folijo in steklom. 
  • Steklo poškropimo z vodo, prav tako folijo. Namestimo jo na okno, lepilo omogoča, da jo zaenkrat lahko še poljubno premikamo. 
  • Ko je folija nameščena, jo gladimo z posebnimi gladilkami. S tem izpodrivamo vodo, ki je med steklom in folijo. Lepilo se aktivira in izpodrine zrak, tako da nimamo na steklu zračnih mehurčkov. Na koncu okno obrišemo in folija je nameščena. 
  • Lepilo začne delovati čez nekaj trenutkov, steklo pa je tako zanesljivo zaščiteno.

Priporočljivo je, da stekla vsaj dva do tri tedne ne pomivamo, da lepilo dobro prime. Kasneje je to folijo zelo težko odstraniti.


Naslednjič: Delovanje varnostne folije

sreda, 1. februar 2012

Sintal svetuje: Varnostna folija za okna

Pisali smo že o varovanju oken in vrat. Ta predstavljajo osnovno zaščito pred vdori v stavbo, pri čemer so steklene površine posebej dovzetne za vlome. Priporočamo, da na bolj ogrožena steklena okna in vrata, še posebej izložbe, namestite varnostno folijo. 


Kaj je varnostna folija?
Varnostna folija je dopolnitev k varovanju steklenih površin. Izdelana je iz več deset plasti poliestra, ki so spojene s posebnimi patentiranimi tehnologijami. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti predstavljajo zelo močan ščit, ki je hkrati neviden - folija nam namreč ne megli pogleda, saj je popolnoma prosojna.


Funkcija varnostne folije
Folija ima dvojno funkcijo:

  • Varuje pred prebojem in sesutjem stekla. Tako tudi preprečuje poškodbe z razbitim steklom in varuje pred drobci stekla.
  • Če je metalizirana, deluje kot toplotni izolator, saj odbija sončno energijo in tako preprečuje segrevanje prostora.Izbira ustrezne folije
Kako močna je folija, je odvisno od njene debeline – debelejša seveda zdrži večje pritiske. Glede na debelino pa je določena tudi cena. Pri izbiri ustrezne debeline se vprašamo, kakšne so naše potrebe – ali mora biti naš dom varovan enako kot veleposlaništvo? Izberemo ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno.


Naslednjič: Namestitev varnostne folije