sreda, 19. september 2012

Zakaj bi kupovali mačka v žaklju?

Iz časopisa Sintalček: Predsednik uprave koncerna Sintal mag. Robert Pistotnik o pomenu izbire zanesljivega podjetja za posredovanje na alarm


mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
Najbolj razširjena oblika varovanja v Sloveniji je varovanje objektov s kombinacijo alarmne naprave in izvedbo intervencije v primeru alarma. To storitev ponuja večina varnostnih podjetij in jo hkrati najlažje proda naročnikom, ne da bi se ti lahko predhodno prepričali o njeni kakovosti. Zakaj?

Gre za storitev, ki jo naročnik potrebuje za primer vloma, požara, ropa, … Veliko varnostnih podjetij prodaja storitev intervencije tudi na območjih, kjer njihovi interventi niso prisotni ali pa jih glede na obseg dela ni v dovolj velikem številu. Tako naročnik plačuje storitev, ki ne bo izvedena ali pa bo izvedena nestrokovno. Kakovost storitve pa lahko ugotavlja šele, ko se mu neželeni dogodek pripeti. 

Sintal s storitvijo intervencije v primeru tehničnega alarma varuje več kot 15.000 objektov. Še vedno smo edini, ki to storitev izvajamo na celotnem območju Slovenije. Samo Sintal ima dva lastna varnostno-nadzorna centra, ki ju zahteva predpisani standard, in le mi v skladu z zahtevami stroke uporabljamo radijske komunikacije na celotnem območju države.

Intervencijski tim koncerna Sintal sestavlja 53 intervencijskih skupin. Več kot 280 strokovno usposobljenih interventov uspešno deluje v še tako odročnih krajih. Za njihov neprestani tehnični napredek skrbi pet razvojnih inženirjev, ki izboljšujejo nadzor nad varovanimi objekti s svojimi inovacijami.

S sistemom uravnoteženih kazalnikov spremljamo odzivni čas interventov na celotnem območju Slovenije. V kolikor na določenem območju zaznamo neprimerne odzive zaradi povečanega obsega dela, dodamo novo intervencijsko skupino. To velja tudi za območja, ki ne bodo nikoli ekonomsko donosna. Na ta način zagotavljamo primerno kakovost ne glede na lokacijo varovanih objektov.

Zlasti v času recesije, ko je zaradi povečane stopnje kriminala premoženje še bolj izpostavljeno, si je pomembno zagotoviti primerno varovanje. Kljub zaostreni gospodarski situaciji nam število novih naročnikov narašča tudi zato, ker jih je veliko spoznalo, da so v preteklosti kupovali mačka v žaklju.


mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal