sreda, 11. december 2013

Koncern Sintal po Sloveniji

Sintal Celje

Sintal Celje skrbi za varnost naročnikov na spod-njem Štajerskem; območju, ki ga zaokrožajo Radeče in Laško na jugu, Rogaška Slatina in Podčetrtek na vzhodu, proti severu Slovenske Konjice in vzhodu Velenje, Šoštanj in Mozirje, v osrčju pa ležijo Celje, Štore, Žalec in Šentjur.

Imamo skoraj 1400 naročnikov, ki so nam zaupali varnost 2200 objektov. Med večjimi so Pivovarna Laško, Banka Celje, Engrotuš, Intereuropa, Cinkarna Celje, Štore Steel, Maksim, Cetis, Unior, Simbio in Mestna občina Celje.

Sintal Celje d.o.o. 
Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje
tel: (03) 490 77 10
fax: (03) 490  76 91
celje@sintal.si

Z dobrim delom do še več dela
Naša ekipa se skupaj z obsegom dela neprestano povečuje. Skoraj tri četrtine od 252 zaposlenih predstavljajo varnostniki, ki opravljajo naloge fizičnega varovanja oseb in premoženja. Prevoz gotovine opravlja 40 sodelavcev, 22 je interventov in šest varnostnih tehnikov. 

Več in bolj podrobno o Sintalu Celje v Sintalčku, ki je dostopen tudi na spletni strani Sintala