torek, 21. avgust 2012

Znanje je naša prednost


Predsednik uprave koncerna Sintal Robert Pistotnik o izobraževanju v podjetju

Robert Pistotnik, predsednik uprave
koncerna Sintal
Pogosto me sprašujejo, v čem je ključ našega uspešnega poslovanja v dejavnosti zasebnega varovanja. Iz dolgoletnih izkušenj Sintala lahko povem, da je eden od ključnih dejavnikov bogata zakladnica znanja, ki ga premore širok tim zaposlenih v Sintalu. 

Zagotovo še niste srečali direktorja, ki vam ne bi zagotavljal, da v njihovem podjetju veliko vlagajo v izobraževanje. Pa vendar so tista, ki to resnično počnejo, in tista, ki to prikazujejo zaradi lepše zunanje podobe. V Sintalu smo že pred leti uvedli uravnoteženi sistem kazalnikov, ki se pri načrtovanju in oceni uspešnosti izpolnjevanja vizije in poslanstva osredotoča na štiri vidike: vidik kupcev, vidik poslovnih procesov, finančni vidik ter vidik učenja in rasti. Znanje je tako črno na belem med ključnimi elementi naše strategije in nadzora.

V podjetjih koncerna Sintal smo v letu 2011 izvedli 237 predavanj za zaposlene. Usposabljanja izvajamo predvsem z našimi strokovnjaki, pogosto pa na urjenjih gostimo tudi zunanje predavatelje iz Slovenije in tudi iz tujine. 

V lanskem in letošnjem letu je v skladu z zakonodajo ponovno opravilo usposabljanje in izpit več kot 1300 zaposlenih, ki so tako obnovili svoja dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Veliko število zaposlenih, ki so morali ponovno opraviti izpit po petih letih, kaže tudi na stabilnost Sintalove ekipe.

Uspešnost izobraževanja se kaže tudi v številu oseb, ki so jih naši varnostniki zaradi različnih kršitev uspešno in zakonito zadržali in predali organom pregona. V letu 2011 so do prihoda policije zadržali skupaj 1264 oseb, kar je bistveno več kot v ostalih varnostnih podjetjih. Pri tem s strani inšpekcijskih služb ni bilo zaznanih nepravilnosti, kar odraža dobro usposobljenost in visoko profesionalnost mojih sodelavcev.

Pomemben segment vidika poslovanja z naročniki je seznanjanje naših naročnikov z novostmi na področju varovanja in usposabljanje, kako si lahko tudi sami s preventivnimi ukrepi zagotavljajo čim višjo stopnjo varnosti. Izkušnje kažejo, da je veliko uspešnejše sodelovanje z dobro poučenimi naročniki, tudi zato zanje redno organiziramo strokovna izobraževanja.

Kljub visokim stroškom usposabljanja, ki na leto znašajo preko 500.000 evrov, bomo z intenzivnim izobraževanjem nadaljevali, saj nam to zagotavlja napredek in naše ključne prednosti.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

petek, 3. avgust 2012

Sintal Eko od junija do avgusta 2012


Čas je za urejanje zelenih površin 

Redno čiščenje so nam v zadnjem času zaupali Impakta, NLB Leasing in Hyla. Tudi na področju izrednega čiščenja nismo počivali, izvajali smo tako manjša kot obsežnejša izredna čiščenja. Kot upravnik se intenzivno sestajamo z lastniki objektov na vsakoletnih zborih lastnikov, na katerih poročamo o delu v preteklem letu ter predlagamo nadaljnja investicijska vzdrževalna dela. Po zaključeni ogrevalni sezoni se vzdrževalci posvečajo servisnim pregledom kotlovnic in toplotnih postaj, izvajajo se zagoni hladilnih agregatov, veliko pozornosti se posveča urejanju zelenic.


sreda, 1. avgust 2012

Sintal Koroška od junija do avgusta 2012


Varovanje številnih prireditev in objektov, ob tem pa še izobraževanje


Varovali smo prireditve v organizaciji Spoturja in javnega zavoda Vetrnica. Protivlomno varovanje s storitvami intervencije na novo opravljamo za župnijo Mežica, RSZ računovodstvo Trpotec, cenitveno pisarno Zavarovalnice Maribor v Velenju, Dinos v Otiškem Vrhu in stanovanjski objekt. Pod streho smo spravili montažo velikega sistema videonad-zora v Grmovškovem domu in na parkiriščih na Kopah, začeli smo tudi z dograditvijo videosistema za Johnson Controls. Sodelovali smo pri rednih protipožarnih pregledih na objektih naših naročnikov. 


Aktivno smo se posvečali področju izobraževanja. V vseh sektorjih smo izvedli interna izobraževanja varnostnega osebja. Pridobili smo licenco za varovanje v gostinskih lokalih, za kar so se usposobili tudi štirje varnostniki, varnostna menedžerka pa je uspešno zaključila obdobno izobraževanje. Za potrebe intervencije in prevoza gotovine smo kupili nov avto.