petek, 9. september 2011

Kako do spoznanja, komu zaupati?

V zadnjem obdobju  je bilo v medijih veliko zapisanega o stečajih varnostnih podjetij,  za katerimi ostajajo dolgovi do  zaposlenih, dobaviteljev in države, hkrati pa puščajo črn madež na dejavnosti.


Za preživetje in rast je potrebna dolgoročna naravnanost
S slabim gospodarjenjem so lastniki in menedžerji podjetja pripeljali do bankrota. Vzroki so lahko različni, zagotovo pa so taka podjetja več trošila kot ustvarila. Preprosto povedano, s cenami svojih storitev na trgu niso pokrivale lastnih stroškov poslovanja. Glede na razmere na trgu sem prepričan, da bo v naši dejavnosti takih zgodb še veliko, saj večina družb ne ustvarja pozitivnega poslovanja, ki je osnova za preživetje in razvoj podjetja. Žalostno je tudi to, da zakonodaja lastnikom in menedžerjem teh podjetij omogoča ustanovitev novega varnostnega podjetja in s tem nadaljevanje agonije  v dejavnosti. Takšnim menedžerjem ni  težko podpisovati pogodb z velikimi zavezami in obveznostmi do svojih naročnikov in zaposlenih, saj že ob podpisu vedo, da je premoženje njihove družbe neznatno, da z ničimer ne odgovarjajo in da bodo lahko kadarkoli ustanovili novo varnostno podjetje.


Zaupanje med vsemi deležniki je v dejavnosti varovanja ključno
Ko potrebujemo zdravstvene, pravne,  ... storitve, praviloma ne izbiramo kateregakoli zdravnika, odvetnika, notarja, saj potrebujemo osebo, ki  ji zaupamo. Tudi pri storitvah varovanja gre za razmerje zaupanja.


V Sintalu smo zaupanja vredni
Uvodne besede  iz  junijskega poročila presoje sistema kakovosti ISO 9001, ki so  jo v Sintalu opravili predstavniki Slovenskega inštituta za meroslovje  in kakovost, se glasijo: ”Sintal  je visoko profesionalen koncern, ki svoje  rezultate dosega s kvalitetnim delom  in spoštovanjem svojih strank kot tudi zaposlenih. Veliko skrb posveča kompetentnosti zaposlenih, sistem vodenja pa so vgradili v svoj sistem poslovanja.”


Na  prvi  vtis  gre  za  preproste  besede,  vendar  se  v  njih  skriva veliko dela vseh zaposlenih. Dve desetletji vlagamo v razvoj podjetja, tudi zato se v času velike gospodarske krize ne ukvarjamo s preživetjem, temveč z razvojem naših družb in kakovostjo naših storitev. Naša prizadevanja zaznavajo tudi naši naročniki, ki nam zaupajo,  in prav zato nam tudi v teh težkih časih s kakovostnim delom uspeva povečevati obseg našega poslovanja.