četrtek, 27. december 2012

Varnost pred žeparji: Tatinska torba


Zmikavti si naše imetje pogosto prilastijo na mestih, kjer je veliko ljudi. Njihove taktike so premetene, eno od njih razkriva video: 

Video: Tat mimogrede in neopazno ukrade torbo v restavraciji

Vas zanima, kako povečati varnost svojega premoženja in se ubraniti žeparjev?

sreda, 12. december 2012

Leto ohranjanja kondicije


Iz časopisa Sintalček: Predsednik uprave koncerna Sintal mag. Robert Pistotnik ob koncu leta 2012 o uspehih in prihodnosti koncerna Sintal


Mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
Letošnje leto je bilo v Sintalu leto ohranjanja kondicije. Pogosto v športnem duhu opišem stanje, v katerem se nahajamo. Če smo pred leti tekli po ravnem in nam je vsem dobro šlo, smo sedaj na klancu. Zasopihani se ustavljajo. V Sintalu imamo polna pljuča zraka, tekli bomo do vrha klanca in še naprej. 

Sintal je še vedno edino podjetje v Sloveniji, ki lahko izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev. Uspešno se razvijamo tudi na področju upravljanja stavb. Načrtujemo širitev v vzporedne dejavnosti varovanja in upravljanja stavb, tudi z možnostjo nakupa uglednih slovenskih podjetij. 

Sintal je eden izmed največjih zasebnih delodajalcev v Sloveniji. Naš kolektiv šteje preko 1900 redno zaposlenih sodelavcev in na to smo lahko upravičeno ponosni, zlasti v teh časih. Naše dobro delo naročniki nagradijo z zaupanjem, ki ga skupaj gradimo že enaindvajset let. Dragi sodelavci, za prispevke pri gradnji našega skupnega mozaika zaupanja se vam zahvaljujem, vem, da nam bo skupaj uspevalo tudi v bodoče.  

Tako kot vsako leto smo tudi letos v našem kolektivu izbrali sodelavce, ki so se s svojim delom, prizadevnostjo in z zgledom vsem ostalim še posebej izkazali. To so ambasadorji Sintala in zaslužili so si priznanje, ki smo jim ga izkazali na novoletnem sprejemu v Mestnem gledališču ljubljanskem.

Na prihodnost gledamo z optimizmom, saj nam ob strani stojite vi, spoštovani naročniki naših storitev. Iskrena hvala za vaše zaupanje. Obljubljam vam, da se bomo za vaše zaupanje še bolj trudili tudi v bodoče.

Bralcem našega časopisa želim vesele božične praznike in srečno, predvsem pa varno prihodnje leto.


mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

torek, 27. november 2012

Sintalov nasvet: Izognimo se kraji torbice ali denarnice

Žeparji izkoriščajo nepozornost
svojih žrtev.

Žeparji in tatovi torbic izvedejo večino kaznivih dejanj na mestih, kjer je veliko ljudi. Večina jih za žrtve izbere ženske, ker je torbico lažje ukrasti kot moško denarnico. Zbrali smo nekaj nasvetov za zaščito pred tovrstnimi kriminalci.


  • Preusmerjanje pozornosti

Žeparji izkoriščajo nepazljivost oseb, ki jim nameravajo ukrasti ukrasti denarnico. Pogosto sami poskušajo preusmeriti pozornost osebe, velikokrat pa delajo tudi v skupinah. Medtem ko se eden od njih zaleti v osebo, drugi poseže v torbico. To se pogosto dogaja v trgovinah med čakanjem na blagajni. Velikokrat skušajo preusmeriti pozornost tudi s prerekanjem, izzivanjem prepira ali podobnim izpadom.

  • Pristop neznanca

Bodite pozorni, kadar vas neznanec vpraša, koliko je ura ali prosi za napotke, kako priti do določenega kraja. Tatovi pogosto uporabljajo ta pristop, da ocenijo svojo žrtev. Previdnost vsekakor ne bo odveč tudi pri pogovarjanju po mobilnem telefonu na javnih mestih.

  • Parkirišča

Na parkiriščih tatovi pogosto pristopijo k ženski, ki je sama v avtu. Prijazno ji povejo, da ima prazno pnevmatiko, da iz avta pušča olje ali opozorijo na svežo poškodbo vozila. Ko žrtev izstopi iz avta, da preuči situacijo, drugi tat poseže v avto in ukrade torbico.

  • Dvig denarja na bankomatu

Pri dvigovanju denarja na bankomatih je vsekakor potrebna posebna previdnost. To pa velja tudi za dvig na bančnem okencu. Tatovi pogosto opazujejo dogajanje skozi okna. Če je mogoče, izpolnite obrazec za dvig že doma. Tatovi poznajo barvo obrazcev za dvig denarja, ki jih uporabljajo različne banke.

Držalo za torbico pomaga
pri obrambi pred tatovi.
  • Restavracije

V restavraciji torbice ne obešajmo čez stol, vedno jo imejmo pri sebi. Enako velja za aktovke, nahrbtnike in ostalo osebno prtljago. Tatovi ne bodo spregledali naše sproščenosti in nepozornosti. Obstajajo posebni obešalniki za torbice, s katerim torbico enostavno obesimo na mizo ob svojih nogah. Kako zlahka premeteni tatovi dobijo v roke naše imetje, dobro pokaže blog Varnost ročne prtljage.

  • Prenašanje torbice

Torbico pri hoji obesite čez ramo in nosite na čim krajšem pasu, obrnjeno s prednjo stranjo proti telesu. Če ste oblečeni v plašč ali jakno,nosite torbico pod oblačilom.

  • Služba

Na delovnem mestu svojo denarnico ali torbico zaklenemo v predal mize ali v omarico, da je na varnem mestu, medtem ko delamo.

  • Ključi

Ključe nosite v žepu, ločeno od torbice. Tako onemogočite tatu, ki ukrade torbico, dostop do vašega doma.

Upoštevanje teh nasvetov bo močno zmanjšalo verjetnost, da vam nepridiprav izmakne denarnico ali torbico.

sreda, 19. september 2012

Zakaj bi kupovali mačka v žaklju?

Iz časopisa Sintalček: Predsednik uprave koncerna Sintal mag. Robert Pistotnik o pomenu izbire zanesljivega podjetja za posredovanje na alarm


mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
Najbolj razširjena oblika varovanja v Sloveniji je varovanje objektov s kombinacijo alarmne naprave in izvedbo intervencije v primeru alarma. To storitev ponuja večina varnostnih podjetij in jo hkrati najlažje proda naročnikom, ne da bi se ti lahko predhodno prepričali o njeni kakovosti. Zakaj?

Gre za storitev, ki jo naročnik potrebuje za primer vloma, požara, ropa, … Veliko varnostnih podjetij prodaja storitev intervencije tudi na območjih, kjer njihovi interventi niso prisotni ali pa jih glede na obseg dela ni v dovolj velikem številu. Tako naročnik plačuje storitev, ki ne bo izvedena ali pa bo izvedena nestrokovno. Kakovost storitve pa lahko ugotavlja šele, ko se mu neželeni dogodek pripeti. 

Sintal s storitvijo intervencije v primeru tehničnega alarma varuje več kot 15.000 objektov. Še vedno smo edini, ki to storitev izvajamo na celotnem območju Slovenije. Samo Sintal ima dva lastna varnostno-nadzorna centra, ki ju zahteva predpisani standard, in le mi v skladu z zahtevami stroke uporabljamo radijske komunikacije na celotnem območju države.

Intervencijski tim koncerna Sintal sestavlja 53 intervencijskih skupin. Več kot 280 strokovno usposobljenih interventov uspešno deluje v še tako odročnih krajih. Za njihov neprestani tehnični napredek skrbi pet razvojnih inženirjev, ki izboljšujejo nadzor nad varovanimi objekti s svojimi inovacijami.

S sistemom uravnoteženih kazalnikov spremljamo odzivni čas interventov na celotnem območju Slovenije. V kolikor na določenem območju zaznamo neprimerne odzive zaradi povečanega obsega dela, dodamo novo intervencijsko skupino. To velja tudi za območja, ki ne bodo nikoli ekonomsko donosna. Na ta način zagotavljamo primerno kakovost ne glede na lokacijo varovanih objektov.

Zlasti v času recesije, ko je zaradi povečane stopnje kriminala premoženje še bolj izpostavljeno, si je pomembno zagotoviti primerno varovanje. Kljub zaostreni gospodarski situaciji nam število novih naročnikov narašča tudi zato, ker jih je veliko spoznalo, da so v preteklosti kupovali mačka v žaklju.


mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

torek, 21. avgust 2012

Znanje je naša prednost


Predsednik uprave koncerna Sintal Robert Pistotnik o izobraževanju v podjetju

Robert Pistotnik, predsednik uprave
koncerna Sintal
Pogosto me sprašujejo, v čem je ključ našega uspešnega poslovanja v dejavnosti zasebnega varovanja. Iz dolgoletnih izkušenj Sintala lahko povem, da je eden od ključnih dejavnikov bogata zakladnica znanja, ki ga premore širok tim zaposlenih v Sintalu. 

Zagotovo še niste srečali direktorja, ki vam ne bi zagotavljal, da v njihovem podjetju veliko vlagajo v izobraževanje. Pa vendar so tista, ki to resnično počnejo, in tista, ki to prikazujejo zaradi lepše zunanje podobe. V Sintalu smo že pred leti uvedli uravnoteženi sistem kazalnikov, ki se pri načrtovanju in oceni uspešnosti izpolnjevanja vizije in poslanstva osredotoča na štiri vidike: vidik kupcev, vidik poslovnih procesov, finančni vidik ter vidik učenja in rasti. Znanje je tako črno na belem med ključnimi elementi naše strategije in nadzora.

V podjetjih koncerna Sintal smo v letu 2011 izvedli 237 predavanj za zaposlene. Usposabljanja izvajamo predvsem z našimi strokovnjaki, pogosto pa na urjenjih gostimo tudi zunanje predavatelje iz Slovenije in tudi iz tujine. 

V lanskem in letošnjem letu je v skladu z zakonodajo ponovno opravilo usposabljanje in izpit več kot 1300 zaposlenih, ki so tako obnovili svoja dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Veliko število zaposlenih, ki so morali ponovno opraviti izpit po petih letih, kaže tudi na stabilnost Sintalove ekipe.

Uspešnost izobraževanja se kaže tudi v številu oseb, ki so jih naši varnostniki zaradi različnih kršitev uspešno in zakonito zadržali in predali organom pregona. V letu 2011 so do prihoda policije zadržali skupaj 1264 oseb, kar je bistveno več kot v ostalih varnostnih podjetjih. Pri tem s strani inšpekcijskih služb ni bilo zaznanih nepravilnosti, kar odraža dobro usposobljenost in visoko profesionalnost mojih sodelavcev.

Pomemben segment vidika poslovanja z naročniki je seznanjanje naših naročnikov z novostmi na področju varovanja in usposabljanje, kako si lahko tudi sami s preventivnimi ukrepi zagotavljajo čim višjo stopnjo varnosti. Izkušnje kažejo, da je veliko uspešnejše sodelovanje z dobro poučenimi naročniki, tudi zato zanje redno organiziramo strokovna izobraževanja.

Kljub visokim stroškom usposabljanja, ki na leto znašajo preko 500.000 evrov, bomo z intenzivnim izobraževanjem nadaljevali, saj nam to zagotavlja napredek in naše ključne prednosti.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

petek, 3. avgust 2012

Sintal Eko od junija do avgusta 2012


Čas je za urejanje zelenih površin 

Redno čiščenje so nam v zadnjem času zaupali Impakta, NLB Leasing in Hyla. Tudi na področju izrednega čiščenja nismo počivali, izvajali smo tako manjša kot obsežnejša izredna čiščenja. Kot upravnik se intenzivno sestajamo z lastniki objektov na vsakoletnih zborih lastnikov, na katerih poročamo o delu v preteklem letu ter predlagamo nadaljnja investicijska vzdrževalna dela. Po zaključeni ogrevalni sezoni se vzdrževalci posvečajo servisnim pregledom kotlovnic in toplotnih postaj, izvajajo se zagoni hladilnih agregatov, veliko pozornosti se posveča urejanju zelenic.


sreda, 1. avgust 2012

Sintal Koroška od junija do avgusta 2012


Varovanje številnih prireditev in objektov, ob tem pa še izobraževanje


Varovali smo prireditve v organizaciji Spoturja in javnega zavoda Vetrnica. Protivlomno varovanje s storitvami intervencije na novo opravljamo za župnijo Mežica, RSZ računovodstvo Trpotec, cenitveno pisarno Zavarovalnice Maribor v Velenju, Dinos v Otiškem Vrhu in stanovanjski objekt. Pod streho smo spravili montažo velikega sistema videonad-zora v Grmovškovem domu in na parkiriščih na Kopah, začeli smo tudi z dograditvijo videosistema za Johnson Controls. Sodelovali smo pri rednih protipožarnih pregledih na objektih naših naročnikov. 


Aktivno smo se posvečali področju izobraževanja. V vseh sektorjih smo izvedli interna izobraževanja varnostnega osebja. Pridobili smo licenco za varovanje v gostinskih lokalih, za kar so se usposobili tudi štirje varnostniki, varnostna menedžerka pa je uspešno zaključila obdobno izobraževanje. Za potrebe intervencije in prevoza gotovine smo kupili nov avto.

torek, 31. julij 2012

Sintal Kočevje od junija do avgusta 2012


Varnostniki uspešno preprečujejo tatvine


Sklenili smo nekaj novih pogodb za opravljanje intervencij, izrednih fizičnih varovanj in izvajanje rednih servisnih pregledov, v ribniškem Inlesu pa smo vgradili videonadzorni sistem. Varnostniki v trgovinah so preprečili več tatvin. 

ponedeljek, 30. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Južna Primorska


Reševanje iz dvigal

Med osmimi novimi objekti, ki jim nudimo tehnično varovanje, so Biro za ladijski inženiring, šotor Lesnine v Kopru, PGM Inženiring, pisarna Rokometnega društva Izola in še štirje stanovanjski objekti. V hotelu Safir in v stanovanjskem naselju 15. maj so lahko uporabniki dvigal brez skrbi, saj jim ob morebitnih okvarah prihitimo na pomoč. Občasno fizično varujemo gradbišče tunela Markovec, še vedno pa Centra za socialno delo v Izoli in v Sežani. 


V Koper je priplula ogromna križarska ladja Costa Concordia.


Konec marca smo skrbeli za varnost na Tuš Festu, v maju se je v Kopru varno odvila predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev občine Koper, v sklopu občinskega praznika pa smo med drugim varovali koncerta komornega in pihalnega orkestra ter prireditev Koper praznuje z otroki. V Postojni smo varovali Škofijski dan mladih. Redno varujemo tekme RK Cimos, RD Izola in FC Koper. V svoje vrste smo sprejeli tri sodelavce.
petek, 27. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Severna Primorska


Sintal v Novi Gorici, Ajdovščini in drugod

V novogoriškem poslovnem objektu Eda center povečujemo obseg storitev. Na Sintalov VNC smo priklopili nove poslovne prostore Eurotelefona in odvetniško pisarno Devetak, v Ajdovščini pa smo alarmni sistem montirali v dve stanovanjski hiši. Medtem je kar 21 naših varnostnikov uspešno opravilo izpit za varovanje lokalov.


četrtek, 26. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Prekmurje in Prlekija


Vreme prineslo varovanje prireditev

S toplejšim vremenom se je začela sezona prireditev, kjer smo pogosto zadolženi za miren potek. Kasaški klub Ljutomer nam je predal vajeti varovanja tekmovanj, trgovina Emeše je z nami varno praznovala obletnico, sproščeno so minili tudi rock koncert, Bogračijada in Maraton treh src.
Sintal varovanje koncerta Crvena jabukatorek, 24. julij 2012

Statistika: Sintal vodilno podjetje za zasebno varovanje


Podatki za leto 2011 o ukrepih varnostnikov iz varnostnih podjetij, ki so včlanjena v Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, so med drugim pokazali tudi, da je koncern Sintal v vrhu med varnostnimi podjetji. Varnostniki koncerna Sintal so opravili skoraj 30 odstotkov od vseh v letu 2011 izvedenih ukrepov (1371 od 4643), o katerih je Zbornica zbrala podatke.


"Analiza lanskoletnega dela varnostnikov, ki so jo pripravili v zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, je pokazala, da morajo slovenski varnostniki v povprečju ukrepati približno trinajstkrat na dan," so zapisali v časniku Dnevnik. Dodali so, da je bil zadržanje osebe najbolj pogost ukrep, ki so ga opravili varnostniki (78 odstotkov primerov). "Pri skoraj petini zadržanj so varnostniki uporabili fizično silo, v štirih odstotkih pa tudi sredstva za vklepanje in vezanje," so zapisali. Dnevnik je pisal tudi o raziskavi koncerna Sintal o krajah v trgovinah.

Sintal po Sloveniji: Notranjska


Kakovostno fizično in tehnično varovanje je ključ do uspehaVeliko smo se posvečali izobraževanju in kakovosti. Pomlad nam je prinesla veliko izrednih varovanj: skrbeli smo za varnost na shodu Kuteževo, dirki Scania v Kozini, Dnevu mladih v Postojni ter kolesarjenju na Mašun. Sodelovali smo pri varovanju tekem FC Koper in RK Koper ter evropskega prvenstva v nogometu za dečke UEFA U-17. Naša vrla varnostnica je preprečila krajo v trgovini Spar, na varnostno-nadzorni center pa smo priklopili več objektov, izpostavimo lahko banko DBS v Ilirski Bistrici, Postojni, Pivki in Cerknici ter Tehniko Krpan v Pivki. Nova pogodba za izvajanje fizičnega varovanja na objektu Fenolit je v naše vrste prinesla dva nova sodelavca.
ponedeljek, 23. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Gorenjska


Varovanje poletov z velikanke

Organizatorji 51. pokala Vitranc in finala svetovnega pokala v smučarskih poletov v Planici so nam zaupali varovanje, nalogo smo seveda ponosno sprejeli in odlično opravili. V sklopu festivala Open Air je Planica postala največja navijaška vas v Sloveniji s kopico prireditev pred dvorano Vitranc. V aprilu je sledil še velikonočni koncert v Kranjski Gori. Zaključek večjih prireditev smo sklenili z varovanjem Mednarodnega turnirja v badmintonu Slovenia International.
Sintal Gorenjska - izobraževanje
Izobraževanje v Sintalu Gorenjska

Varovanje prvenstva v badmintonu

Varovanje prvenstva v badmintonuVarovanje Planica

Varovanje Planica

Varovanje Planica - z Robertom Kranjcem

Varovanje Planica

Varovanje Planica

Varovanje Planica


Varovanje Planica
 
Varovanje Planica


Tehnične sisteme smo vgradili v OŠ Kranjska Gora, strelišče Belit, vzorčno hišo v novem naselju v Retečah, Valvasorjev dom pod Stolom in zasebne stanovanjske hiše. Zagotavljanje varnosti preko varnostno-nadzornega centra Sintal so nam zaupali novi naročniki Fenolit, mesarija Kranjska Gora, bar Ograjer in Telemach v Lescah. V sodelovanju s Policijsko postajo Kranj smo zaradi vse pogostejših kraj v trgovinah izvedli interno izobraževanje o ukrepih in pooblastilih varnostnika s poudarkom na etažnem varovanju. 

petek, 20. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Posavje


Varovanje lokalov, podjetij in prireditev

Z veseljem smo pozdravili nove naročnike, bara Sonček v Krškem in Cerkljah ter brežiški podjetji Keranet in Starles. Naši varnostniki so pripomogli, da so obiskovalci prireditve Pleš night ohranili noč v lepih spominih.
sreda, 18. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Dolenjska


Tudi na Dolenjskem nam skrb za varnost zaupa vse več naročnikov 

Na Sintalov varnostno-nadzorni center smo priklopili športno dvorano v Mokronogu, poslovno-proizvodni objekt Proflight, dijaški dom v Novem mestu, proizvodna obrata podjetja Loging, Hop klub in masažni salon Superbus, podjetju Trimo pa smo zagotovili protivlomno in požarno varovanje. Praznik dela smo obeležili delavno na proslavah na Debencu in Lisci, bili smo tudi na zabavi ob vodnjaku in na Jožefovem v Novem mestu.
Varovanje košarkaških tekem - Sintal

Varovanje košarkaških tekem - Sintaltorek, 17. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Ljubljana z okolico


Vrhunsko varovanje nam prinaša vse več naročnikovMajske igre (ki so ponudile športne in zabavne dogodke) so pod budnim očesom varnostnikov koncerna Sintal minile povsem brez slabih izkušenj, tako da so tudi najbolj žurersko razpoloženi obiskovalci odšli domov zadovoljni in dobre volje. Varovali smo še veliko drugih športnih prireditev, med njimi evropsko kadetsko prvenstvo v nogometu, tekme lige Telemach in rokometne lige prvakinj, pa tudi kresovanja, protokolarno prireditev nizozemske ambasade in prireditve Hiše eksperimentov v središču Ljubljane, ki so privabljale obiskovalce kar štiri dni.Operativni vodje koncerna Sintala so po uspešnem
zaključku varovanja nogometnega prvenstva
pozirali pred fotoaparatom. 

Varovanje nogometnih tekem v Stožicah 


Fizično varovanje po novem izvajamo v Centru za socialno delo Vič, KD Kvartu, obseg dela smo povečali v Mercatorju in Sparu. S sistemi tehničnega varovanja smo opremili veleposlaništvo republike Kosovo, Avtotehno-Vis, Alpino, GM 3, Res, Delavsko hranilnico, zaključili smo dela v Big Bangu. Sisteme smo dogradili tudi v poslovalnicah Mercatorja, OMV in Pošte Slovenija po vsej Sloveniji. Storitve intervencije na alarm odslej zagotavljamo na objektih Dinosa po Sloveniji, vrtcu Sonček, OŠ Kopanj, poslovalnici Adria Airways, kmetijskemu inštitutu Mengeš, Progolu in centru sodobnih plesnih umetnosti.

ponedeljek, 16. julij 2012

Sintal po Slovenji: Spodnja Štajerska


Uspešni trije meseci za nas in naše partnerje

Strokovnost varnostnikov Sintala Celje smo ponovno potrdili na številnih kulturnih in športnih prireditvah, koncertih in sejmih, ki jih je bilo v drugih treh mesecih leta 2012 več kot štirideset. 


Že dolgo uspešno sodelujemo s Celjskim sejmom, varovali smo med drugim sejemski trojček Flora, Poroka in Altermed ter Sejem energetike. Označeni so bili kot sejmi presežkov in pohval, ki smo jih bili deležni tudi mi. 

Poskrbeli smo tudi za varnost na različnih koncertih, s tehničnim varovanjem pa smo v zadnjem obdobju opremili več kot 50 objektov. Prejeli smo številne ustne in pisne pohvale naročnikov, za katere so bili zaslužni predvsem odlični interventi. Interventi Sintala Celje so v drugih treh mesecih leta 2012 namreč nanizali več kot 30 uspešnih ukrepov in kar petkrat preprečili vlome in tatvine, zelo uspešni pa so bili tudi naši varnostniki v trgovinah.


Video: Ipavčeva ulica iz zraka na GenSpot.com. Naš sodelavec iz Sintala Celje Franci Kresnik je posnel Celje iz motornega zmaja, tudi prosteore Sintala Celje.

petek, 13. julij 2012

Sintal po Sloveniji: Zgornja Štajerska

Lovili tatove in gasili požare
V Sintalu Maribor smo imeli v drugem trimesečju leta 2012 polne roke dela. Tudi letos smo varovali državno prvenstvo v twirlingu. Zavarovali smo več gradbišč, poskrbeli pa tudi za vzdrževanje in obnavljanje varnostnih sistemov obstoječih naročnikov. S tehničnimi sistemi varovanja smo na novo opremili bolnišnico v Slovenj Gradcu, novo poslovalnico danske trgovske verige JYSK, novo enoto NKBM v Celju in več poslovalnic Kmetijske zadruge Ptuj. 


Uspešna je bil tudi naša intervencija: načrte smo križali tatovom v trgovinah Müller, H&M in Mercator ter preprečili širjenje požara v skladiščnih prostorih Lesnine v Hočah.


Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstra

Varovanje odprtja trgovine Tuš Ekstratorek, 5. junij 2012

Intervju: Marko Jagodič, Papirnica Vevče

Živahna 170-letnica

Marko Jagodič na sredini) in Martin Ruopp (levo),
 direktorja Papirnice Vevče,
med prejemanjem nagrade GZS ob 170-letnici podjetja 

Papirnica Vevče je podjetje s 170-letno tradicijo, ki se danes ponaša z visokotehnološkimi rešitvami. Svoj rojstni dan so praznovali s sedanjimi in upokojenimi zaposlenimi, okoliškimi prebivalci in drugimi, ki so želeli videti, kako je videti sodobna proizvodnja papirja. Po organizacijsko napornih, a nadvse uspešnih praznovanjih, med katerimi proizvodnja ni zastala niti za minuto, si je za nekaj besed s Sintalčkom vzel direktor Papirnice Vevče Marko Jagodič.


Spoštovani g. Marko Jagodič, naj vam najprej čestitam ob 170-letnici Papirnice Vevče, ki pod vašim vodstvom uspešno  deluje tudi v težkih časih. Ob visokem jubileju je Papirnica pripravila vrsto dogodkov, med drugim srečanje, na katerega so bili povabljeni nekdanji delavci, zaposleni z družinami in sodelavci iz Avstrije. Ste zadovoljni z izidom? Kako so nekdanji zaposleni komentirali spremembe v podjetju?
V Papirnici Vevče izdelujejo etiketni papir
in papirje za gibko embalažo
vrhunske kakovosti.
Res je, 170-letnica podjetja je jubilej, ki dokazuje, da je Papirnica Vevče podjetje z eno najdaljših tradicij. Tovarno je soustvarjalo mnogo generacij in svojo odločenost nadaljevati tradicijo smo pokazali tudi z nizom prireditev. Najbolje obiskano je bilo prav druženje upokojencev in zaposlenih z družinami. Ponosni smo, da jih je prišlo več kot 700 in da nam je uspelo proizvodnjo v kratkem času razkazati toliko ljudem, ob čemer je proces proizvodnje papirja potekal neprekinjeno.

Obiskovalci so si lahko ogledali ročno izdelavo papirja, našo proizvodnjo ter biološko vodočistilno napravo, ki nam omogoča, da v Ljubljanico vračamo čistejšo vodo, kot je Ljubljanica sama. Nanje so velik vtis naredili urejenost tovarne in naši dosežki, saj smo na področju izdelave etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo v vrhu med ponudniki.

Dogodek je bil priložnost za srečanje več generacij zaposlenih v papirnici. Veliko se jih je prav tu srečalo po mnogih letih. Doživetja so bila zelo čustvena.

Tovarno papirja v Vevčah si je z zanimanjem ogledalo
veliko število obiskovalcev. 
Pred dnevi ste Papirnico Vevče odprli tudi za javnost, kako, da ste se odločili za to in na kakšen odziv je naletelo?
Jubileji, obletnice so vedno priložnost za utrjevanje vezi. S krajani že dolgo sobivamo in prav je, da se poznamo. Število obiskovalcev na Dnevu odprtih vrat Papirnice Vevče je preseglo številko 400. Tudi sokrajani, ki živijo v neposredni bližini, ali tisti, ki se samo dnevno vozijo mimo tovarne, so si tovarno z zanimanjem ogledali in bili presenečeni nad njeno sodobnostjo in urejenostjo. Na obisk smo povabili tudi okoliške osnovne šole in srednje tehnične šole, saj bodo mladi tisti, ki bodo nadaljevali tradicijo tovarne. Obisk je bil prav tako imeniten, saj nas je obiskalo več kot 400 mladih, ki so se skupaj z učitelji navdušeno zahvaljevali za to priložnost. Skupaj smo v dveh dneh gostili več kot 1500 obiskovalcev, kar nas zelo veseli.

Papirnica je od vsega začetka trdno vpeta v družbeno okolje, v Vevčah je zgradila celo plavalni bazen. Če izpostavite projekte, ki se vam zdijo za lokalno okolje najbolj pomembni ali koristni, tega gotovo nihče ne bo vzel kot hvalisanje.
Kraj Vevče je pravzaprav zrasel iz Papirnice Vevče. Ljudje, ki so prišli za kruhom v Papirnico Vevče, so se naseljevali v bližini in kraj je tako rasel. 

Otroci so z navdušenjem sodelovali pri ročni izdelavi papirja.
Eno vodilnih gibal rasti in uspešnosti ter dolgoživosti Papirnice Vevče je bil skozi njeno celotno zgodovino nenehen in skrbno načrtovan razvoj. Od samega začetka je tovarna rasla in se tehnološko razvijala.
"Kraj Vevče je pravzaprav zrasel iz Papirnice Vevče. Ljudje, ki so prišli za kruhom v Papirnico Vevče, so se naseljevali v bližini in kraj je tako rasel."
Že leto po izumu izmeničnega toka so leta 1897 prvi v Evropi zagnali HE Fužine in si tako zagotovili lastno proizvodnjo elektrike. Leta 1968 se je v Papirnici Vevče začelo prvo premazovanje papirja, kar je  že takrat pomenilo usmeritev v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Leta 1976 se je tovarna modernizirala z nakupom novega papirnega stroja (PS 5), mejnik in prelomnica v inovativnosti pa je bil leta 1988 moderni Voith premazni stroj.

V Papirnici Vevče je bila po II. svetovni vojni zasnovana Srednja šola tiska in papirja, ki je bila valilnica papirniških kadrov za področje celotne bivše države Jugoslavije, prav tako je v Papirnici Vevče začel delovati Inštitut za celulozo in papir.

Papirnica Vevče je bila vpeta tudi v širše družbeno okolje, ki ga je soustvarjala s svojim delovanjem. Gradila je stanovanja za svoje zaposlene, imela je organizirano varstvo za otroke, svojo ambulanto, zgrajen je bil tudi bazen, po čemer je kraj poznala Ljubljana.

Časi so danes drugačni, vendar pa tudi danes podpiramo delovanje Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, ki je zrasel iz vrst vevških papirničarjev pred 112 leti. Papirniški pihalni orkester pa z muziciranjem razvaja tako zaposlene v Papirnici Vevče kot tudi krajane Ljubljane ob raznih dogodkih. 


Gasilsko društvo Papirnice Vevče je bilo prav tako ustanovljeno pred davnimi leti. Verjetno je to povezano s tem, da se ukvarjate s papirjem?

Tudi prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Papirnice Vevče je bilo ustanovljeno med prvimi  gasilskimi društvi – že pred 134 leti. 

Seveda je temu, da je bilo društvo ustanovljeno tako zgodaj, botrovala narava papirne industrije. Papir kot lahko gorljiv material vsekakor zahteva stalno izpopolnjevanje za preprečevanje požarov. Zato je pomembno, da so zaposleni usposobljeni za pravilno preventivno ravnanje. Gasilci med njimi pa so strokovno usposobljeni za pravilno hitro ukrepanje v primeru požara.

Prav zato pri nas požara ni bilo že nekaj let.

Papirniška dejavnost je znana tudi po velikih obremenitvah okolja, iz Papirnice Vevče pa menda v Ljubljanico odteka čista voda. Kakšne napore vlagate v področje varovanja okolja?
To je morda veljalo dolgo časa nazaj. Rezultat dolgoletnega sistematičnega dela in investiranja je, da se Papirnica Vevče danes lahko pohvali kot model trajnostnega razvoja v industriji. Iz obnovljive surovine, celuloze, v sodobnih, okoljsko prilagojenih procesih izdelujemo naravno razgradljive izdelke. Trajnostno naravnani so prav vsi - etiketni papirji, papirji za gibko embalažo in grafični papirji - in tudi sam proizvodni proces, saj iz naravnih materialov iz obnovljivih virov izdelujemo izdelke, ki se lahko v nadaljnji poti življenjskega cikla lesa predelajo v nove izdelke ali v surovine.

Čistilna naprava omogoča, da Papirnica Vevče v Ljubljanico spušča čistejšo vodo od Ljubljaničine.
Porabo vode v procesu smo znižali znatno pod nivo, ki je predpisan in običajen v Evropi. Vodo, ki jo vračamo v okolje, v naši biološki vodočistilni napravi očistimo in jo tako vračamo v Ljubljanico čistejšo, kot je reka sama. Prizadevamo si, da bi bil papir kot naraven material proizvajan brez odpadkov. To nam je v veliki meri tudi uspelo, saj ima tudi papirniški mulj, ki je ostanek v proizvodnem procesu, svojo uporabno vrednost v gradbeni industriji.  

Leta 2004 je avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister postalo 100-odstotni lastnik Papirnice Vevče. Kako je sprememba lastništva vplivala na podjetje?
Sprememba lastništva je pozitivno vplivala na podjetje, saj jo je prevzel lastnik, ki je skupaj s svojimi podjetji v tujini s Papirnico Vevče zaokrožal svoj poslovni program, tako da se je naša tovarna v okviru celotne družine razvijala naprej. 

Kakšne prednosti prinaša dejstvo, da je Papirnica Vevče del velike družine podjetij? Kot vemo, je Brigl & Bergmeister od lani v lasti avstrijskega trgovca s papirjem Roxcel.
Prednosti tega, da smo član velike družine podjetja Roxcel, so, da nas tako dobavitelji surovin kot banke obravnavajo kot mednarodno globalno podjetje.   

Lani ste kljub težkim razmeram uspeli ustvariti dobiček, kar pomeni, da vam uspeva ohranjati konkurenčnost. Letos tudi zaradi višanja cen surovin – celuloze in plina - napovedujete podražitev izdelkov. Konkurenca, predvsem cenovna, je na področju papirništva velika, katere so vaše prednosti, zaradi katerih kupci vseeno izbirajo vas?
Vsekakor nam konkurenčnost znižuje cena zemeljskega plina, ki ga plačujemo v Sloveniji monopolističnemu podjetju 30% dražje, kot če bi ga nabavljali skupaj z avstrijskimi tovarnami, vendar Slovenija še ni vzpostavila odprtega trga plina in prizadevamo si, da bi se to zgodilo čimprej.

Kot proizvajalci etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo moramo dobro poznati celotno poslovno verigo do zadnjega člena, kjer da naš papir z etiketo ime izdelkom. Poleg izredno dobrih potiskovnih lastnosti in možnosti različnih tiskarskih učinkov na našem papirju je najpomembnejša prednost naših izdelkov, da etiketiranje na polnilnih linijah poteka z višjimi hitrostmi kot s papirji naših konkurentov ter tekoče in brez zastojev.

Kateri trgi so za vas še posebej pomembni in na katerih bi se radi še uveljavili?
Najbolj smo prisotni na najzahtevnejših evropskih trgih, kot so Nemčija, Avstrija, Francija, Italija in seveda druge evropske države. Praktično pa je naš papir prisoten po celem svetu, na vseh kontinentih.

Na papir skupine Brigl & Bergmeister se na leto natisne približno 100 milijard etiket, kar pomeni, da je povprečni prebivalec sveta lani v roke prijel štirinajst izdelkov z vašo nalepko. Ali ste osebno na kateri izdelek, za katerega veste, da je opremljen z etiketnim papirjem Papirnice Vevče, še posebej ponosni? 
Seveda, ponosni smo na svojo široko paleto specialnih papirjev. Pred leti je mednarodni prehrambeni koncern želel svojim kupcem čipsa Pringles ponuditi embalažo, ki bo izdelek zaščitila pred drobljenjem. Zamislili so si kartonski tulec in ker vemo, da kupujemo z očmi, je bilo potrebno ta tulec oviti v privlačno potiskan papir. Za to mora papir imeti posebne fizikalne lastnosti. Razpisali so natečaj in v izredno močni mednarodni konkurenci je bila Papirnica Vevče uspešna.
Na papir skupine Brigl & Bergmeister se na leto natisne več kot 100 milijard etiket, kar pomeni, da je povprečni prebivalec sveta lani v roke vzel 14 izdelkov z njihovo nalepko. 

Ali imata sedeža podjetij v Avstriji in Sloveniji poseben (poslovni) pomen? Je danes delitev na vzhod in zahod še aktualna?
Ne samo Avstrija, Slovenija in Evropa, danes je svet majhno prepleteno poslovno okolje. Zato razne delitve niso aktualne. Aktualne so povezave in sinergijski učinki dobrih, boljših, najboljših.

Za konec še vprašanje o sodelovanju s koncernom Sintal, s katerim sodelujete že vrsto let. Kakšen partner je Sintal? Kako zadovoljuje varnostnim standardom v vašem podjetju? 
Z našim podjetjem sodelujejo le najboljši partnerji. Tako je bil tudi Sintal v zelo strogem izboru izbran kot najboljše podjetje na tem področju v Sloveniji. Pripravljenost Sintala za razvoj varnostnih standardov in prilagajanje zahtevam Papirnice Vevče po učinkovitem in racionalnem varovanju je ena od Sintalovih prednosti, ki jih pričakujemo tudi v prihodnje.


pogovarjal se je Grega Zakrajšek

torek, 22. maj 2012

Sintal organizira izobraževanja za poslovne partnerje

Varnost: Sintal neprestano širi znanjeLjubljana - Kot največje slovensko podjetje za zasebno varovanje si je Sintal v dvajsetih letih tradicije varovanja pridobil obilico znanja, temelječega na teoriji in izkušnjah. Ker je osnovno poslanstvo koncerna Sintal varnost svojim naročnikom nuditi na najvišji možni ravni,  Sintal večkrat na leto organizira predavanja, v katerih naročnike in njihove sodelavce seznanja z varnostnimi ukrepi, ki pripomorejo k večji varnosti tako na delovnem mestu kot drugje. Marca, denimo, je Sintal na sedež koncerna v Ljubljani povabil skoraj sto delavcev podjetja OMV. Predavanje je pripravil varnostni menedžer iz koncerna Sintal Andrej Pilko. Udeleženci so imeli priložnost izvedeti marsikaj koristnega in upamo, da bo to še pripomoglo k večji varnosti.


Predavanje na sedežu koncerna Sintal
Predavanje na sedežu koncerna Sintal je obiskalo skoraj 100 delavcev podjetja OMV.
petek, 4. maj 2012

Koncern Sintal v številkah

Tehnično varovanje: kljub krizi več naročnikov

Koncernu Sintal s kakovostjo storitev uspeva večati obseg poslovanja in rast števila objektov, kjer vgrajuje in vzdržuje protivlomne sisteme (alarmni sistem, mehansko varovanje, ...), tudi v časih ekonomske krize v Sloveniji. Zanesljivost, trud, najvišja kakovost prepričajo obstoječe in nove naročnike, da se odločajo za sodelovanje s koncernom Sintal


Sintal kljub težkim gospodarskim razmeram v državi kot zaupanja vreden partner uspeva širiti obseg svojega poslovanja. Sintal alarmni sistemi in druge komponente, ki jih Sintal vgrajuje v tehnično varovanje, veljajo za kakovostne in zanesljive.V zadnjih letih je rast števila objektov, kjer na novo nudimo tehnično varovanje, umirjena in enakomerna.  To dosegamo s konstantno skrbjo za razvoj in s predanim delom vseh zaposlenih v koncernu SintalPonosni smo tako na to, da v težkih časih še rastemo, kot na to, da ohranjamo in krepimo timski duh med sodelavci. 

četrtek, 3. maj 2012

Prvo trimesečje 2012: Sintal Koroška


Na Koroškem Sintal varovanje vztrajno širi

Varovali smo prireditve mestne občine Slovenj Gradec, Spoturja in Vetrnice. Varnostniki Sintal Koroška odslej varujejo tudi Holcer Pub in Lukov dom ter upravno stavbo Zavarovalnice Triglav v Slovenj Gradcu. Povečali smo število odjemnih mest prevoza gotovine. Interventi po novem posredujejo na alarme tudi v optiki Sentina, enotah Zavarovalnice Triglav na Koroškem, Merkurju v Slovenj Gradcu ter mladinskem hotelu Ozare


S protivlomnimi in protipožarnimi sistemi varujemo Grmovškov dom v Kopah, Mladinski hotel Punkl in trgovino Les. S hotelom Korošica smo sklenili pogodbo za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja. 


Direktorica Sintal Koroška Maja Gabrovec (levo)
in sodelavci na izobraževanju.
Dva varnostnika in varnostni menedžer so se izobraževali za varovanje v gostinskih lokalih. V februarju smo za vse varnostnike, ki delajo na objektu Johnson Controls, v sodelovanju z naročnikom izvedli izobraževanje zaradi novega hišnega reda na varovanem objektu. 


sreda, 2. maj 2012

Prvo trimesečje 2012: Sintal Južna Primorska


Varovanje nogometne tekme

Kdor ni vedel, da se na prestopni 29. februar pripravlja nogometna tekma med Slovenijo in Škotsko, je bil nemara presenečen nad moškimi v karirastih krilih, ki so se sprehajali po Obali in tudi prestolnici. Škoti so prišli navijat za svojo reprezentanco na tekmo v Kopru. Od športnih prireditev je Sintal varoval tudi rokometni primorski derbi med RK Cimos in RD Izola, v EXF Velux Ligi prvakov pa tekmi med RK Cimos in Metalurgom ter RK Cimos in Constanto. 


Fizično smo varovali gradbišče tunela Markovec v Kopru, pričeli pa smo tudi z varovanjem centrov za socialno delo v Izoli in Sežani. Izredno smo varovali obiske Miklavža, Božička in Dedka Mraza v Planetu Tuš, ves december smo skrbeli za prijeten potek praznične tržnice, februarja pa kurentovanja in pustovanj. Pod budnim očesom Sintalovcev se je skozi Koper odzabavala tudi 4. istrska pustna povorka. Po novem tehnično varujemo dodatnih deset objektov, med njimi Trgo ABC, Soline in dom Dva topola. Pridobili smo več odjemnih mest za odvoz gotovine.
torek, 1. maj 2012

Prvo trimesečje 2012: Sintal Eko


Upravljanje stavb in čiščenje po Sloveniji

Z marcem pričenjamo izvajati storitve čiščenja za Biotehniško fakulteto in Gradbeno hišo Skubic, januarja in februarja pa smo začeli čistiti v prostorih Zveze bank, Our Spacea in Mijaks investicij. V upravljanje smo prevzeli večstanovanjski objekt na Društveni ulici v Ljubljani. Naši naročniki pri poslovanju upoštevajo trenutne težke razmere, od česar je odvisen tudi obseg čiščenja. V podjetju Sintal Eko se temu uspešno prilagajamo in tako uspevamo pridobivati tudi nove redne naročnike. 


ponedeljek, 30. april 2012

Prvo trimesečje 2012: Sintal Kočevje


Fizično in tehnično varovanje v Kočevju in okolici

Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmnega sistema na varnostno-nadzorni center in opravljanje intervencij. V Melaminu, na Skladu RS za regionalni razvoj, v Komunali Kočevje in nekaj drugih objektih smo vgradili alarmne sisteme. Fizično varujemo davčni urad v Kočevju, varovali smo tudi številne tradicionalne prireditve, na primer silvestrovanje na prostem in pustno povorkov Ribnici.
petek, 27. april 2012

Prvo trimesečje 2012: Sintal Gorenjska


Varovanje Miss ZemljeZagotavljali smo varnost na koncertu skupine Calypso, odprtjih novih prostorov GTV in nove tržnice Domača vas, dobrodelnem koncertu To je bil en Franc Košir, na petem rojstnem dnevu Casinoja Tivoli z izborom Miss Earth 2012 in silvestrovanju v Kranjski Gori. S sistemi tehničnega varovanja smo opremili Tapro, Todivo, teniški klub Triglav in planinsko kočo na Zelenici. V papirnici Goričane smo vgradili najsodobnejši videonadzorni sistem. Na varnostno-nadzorni center smo priklopili objekte Nada, RTV Dom Planica, Keber Medvode, Estetika Fabjan in Župnija Jesenice.