torek, 28. april 2015

Pozor - Zakonodaja o gasilnikih v vozilih

Pred kratkim so stopile v veljavo spremembe zakonodaje o gasilni sposobnosti gasilnikov, s katerimi morajo biti opremljena vsa vozila za javni prevoz potnikov, avtobusi in tovorna vozila. S 1. 1. 2015 je začela veljati določba glede obveznosti gasilnika v vozilu in njegove gasilne sposobnosti (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14). Gasilnik kot obvezno opremo v vozilu morajo imeti vsa vozila za javni prevoz potnikov, avtobusi in tovorna vozila.

Dvo- in trikilogramski gasilniki, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika.

Razbiranje oznak

Gasilno sposobnost razberemo iz nalepke na gasilniku oziroma iz navodil na gasilniku. Pomembne so številke pred črkama A in B, ki pomenijo učinkovitost pri gašenju gorljivih trdnih snovi (številka pred črko A) in učinkovitost pri gašenju vnetljivih tekočin (številka pred črko B). Te vrednosti morajo biti vsaj tolikšne ali večje, kot jih predpisuje Pravilnik.

Kateri gasilnik moram imeti v vozilu?

Gasilnik z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B morata imeti kot obvezno opremo: 


  • vozilo kategorije M1 - vozilo za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika in 
  • vozilo kategorije N1 - vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone. 


Za vsa ostala vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila, pa velja, da morajo imeti kot obvezno opremo gasilnik z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B.

Pomembna je sposobnost

Sprememba Pravilnika je v tem, da pri izbiri gasilnika ni več pomembna masa polnila, temveč učinkovitost oziroma gasilna sposobnost gasilnika. Dobavitelji gasilnikov so tako že ponudili manjše gasilnike z večjo gasilno sposobnostjo, saj se zavedajo problema namestitve večjega gasilnika na oziroma v vozilo. 
Gasilniki so polnjeni s kakovostnejšim prahom in so izdelani iz kakovostnejših materialov, da lahko z manjšo količino prahu dosežejo večjo sposobnost gašenja. Tako so na trgu na razpolago dvokilogramski (najmanj 8A, 55B) ter tri- in štirikilogramski (najmanj 21A, 113B) gasilniki, ki dosegajo vsaj predpisano gasilno sposobnost glede na novi Pravilnik in so seveda ustrezni.

Določitev vrednosti

Kolikšno vrednost si bo gasilnik pridobil pred črkama (A, B), pokažejo testiranja v kontrolnih laboratorijih, ki se opravljajo skladno z evropskim standardom EN3. Zato je potrebno preveriti, da ima vsak gasilnik na nalepki dobro vidno oznako EN3 oziroma od prodajalca pridobiti potrdilo, da je izdelan v skladu s standardom EN3.

Zavračali so celo preveč zmogljive

Dobili smo podatke o tem, da se je na tehničnih pregledih že dogajalo, da je bilo na primer zavrnjeno tovorno vozilo do 3,5 tone, ker ni imelo gasilnika z gasilno sposobnostjo 8A, 55B temveč gasilnik z gasilno sposobnostjo 13A, 89B - kar je več od predpisanega. Prav tako so bila na tehničnih pregledih zavrnjena tovorna vozila, ki opravljajo prevoz ADR, ker v kabini niso imela šestih enot gasila (21A, 113B). Ta vozila se namreč opremi z gasilnikom na prah 2 kg (8A, 55B) v kabini ter z dvema gasilnikoma na prah 6 kg (34A, 233B) na vozilu, torej skupaj z vsaj 14 enotami gasila, kar je prav tako več od predpisanega.
Da bi to nejasnost razrešili in preprečili morebitne nevšečnosti za naročnike naših storitev, smo problem posredovali na Direktorat za promet Ministrstva za infrastrukturo. Tam pojasnjujejo, da gre v obeh primerih za gasilnike, ki imajo glede na hierarhijo oznak gasil-nikov večjo oziroma boljšo gasilno sposobnost, kot je zahtevana v predpisu in da ni narobe, če je gasilnik boljši od zahtevanega.
Na osnovi tega je Ministrstvo že naprosilo Javno agencijo RS za varnost prometa za nujno seznanitev vseh kontrolorjev v strokovnih organizacijah za tehnične preglede vozil s to informacijo, da ne bo več prihajalo do takšnih nerodnih situacij ali celo neupravičenega zavračanja vozil pri tehničnih pregledih vozil.


Blaž Židanek, dipl. var. inž.
strokovni sodelavec

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Za objavo komentarja po vnosu teksta izberite profil iz spodnjega spustnega seznama in kliknite gumb Objavi.

Prosimo, da pri komentiranju upoštevajte pravila strpne razprave.