sreda, 18. april 2012

Sintal varovanje: Alex Luckmann, Filc d.d.

Intervju: Varovanje je pomemben segment delovanja uspešnega podjetja


Podjetje Filc d.d. je v evropskem merilu srednje veliko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo tehničnega tekstila. V zadnjih letih zaradi hitre rasti in prostorske utesnjenosti selijo del proizvodnje iz Mengša in Lendave v Škofjo Loko, kjer gradijo tudi novo moderno upravno stavbo.


Alex Luckmann, direktor podjetja Filc
Odlične poslovne rezultate pripisujejo neodvisnosti od velikih igralcev in veliki elastičnosti vseh zaposlenih v podjetju, spregledati pa ne gre tudi kombinacije 70-letnih izkušenj s stalnim inoviranjem. Pogovarjali smo se z Alexom Luckmannom, direktorjem podjetja Filc.


V čem se razlikujete od drugih tekstilnih podjetij? Kot vemo, so v preteklosti propadala kot po tekočem traku.
Naše podjetje deluje na področju tehničnega tekstila, ki je tudi v Evropi zadržal visok nivo uspešnosti; gre za panogo, ki je kapitalno visoko intenzivna in Azija z nizko ceno delovne sile ni mogla imeti negativnih vplivov.


Na kaj je dandanes treba biti posebej pozoren pri vodenju podjetja? 
Podjetje je danes lahko uspešno, če ga vodi dobra in usklajena ekipa. Potrebno pa je trdo delo, v časih zaostrenih pogojev gospodarjenja mora dobro delati celotni kolektiv, slediti mora ciljem, ki jih vodstvo postavi, vsakdo na svojem področju mora več in bolje delati, pa uspeh ne bo izostal. Na globalnem trgu je naše podjetje relativno majhno in s povečanjem aktivnosti v razvoju in komuniciranjem s kupci je možno nadomestiti slabši odziv določenega segmenta kupcev, ki zaidejo v krizo.


Na katere proizvode ste najbolj ponosni oziroma so za podjetje najbolj pomembni?
Filc je dejaven na področju avtomobilske in gradbene industrije, pokriva pa tudi nekaj nišnih trgov. Dekorativne materiale za avtomobilske strope nadgrajujemo s tiskanjem in graviranjem. Z razvojem e-avtomobila področje netkanega tekstila v avtomobilu še dodatno pridobiva na pomenu. 


Z našimi protikondenčnimi zaščitami na kovinskih strehah smo vodilni na trgu. Novo področje pa je segment inkontinence, kjer si obetamo dodatno povpraševanje, saj tudi stalno staranje prebivalstva samo po sebi povečuje potrebe v bolnicah, hotelih in domovih za starejše občane.


Kako pomembno je za Filc inoviranje? 
Stalen razvoj novih izdelkov je zelo pomemben. Mnogo izdelkov, ki jih je naša tovarna proizvajala pred desetimi leti, danes ni več aktualnih, nadomestile so jih novejše in bolj primerne tehnologije, mi pa smo z novimi izdelki, kjer je tudi več dodane vrednosti, uspeli utrjevati naš položaj na trgu.


Pred štirimi leti ste začeli podjetje premikati v Škofjo Loko. Kaj je bilo ključno za vašo odločitev, da preselite podjetje ravno tja?
V našem okolju dobiti industrijsko zemljišče za širitev je zelo zahtevno. V bližini Mengša smo več let brez uspeha iskali prostor, manjše zemljišče smo tudi kupili, pa po več kot petih letih postopki prostorske ureditve še vedno trajajo. Ne glede na visoke cene zemljišč ni možno normalno investirati v gradnjo stavb, na tem področju smo v Sloveniji zelo nekonkurenčni.


Glede na to, da prinašate svež kapital in odpirate delovna mesta, ste v Škofji Loki verjetno dobrodošli. Kako pa ste vi zadovoljni z novim okoljem?
Zemljišče smo kupili od občine Škofja Loka, s pogodbo se je prodajalec zavezal za ureditev vse infrastrukture; mi smo gradili, infrastruktura pa je zamujala. Potrebno je bilo kar nekaj improvizacije, da nismo utrpeli večje škode. Normalne cestne povezave pa še danes nimamo, čeprav bi jo morala občina zagotoviti do konca leta 2008. Če bi v našem podjetju imeli tak odnos do svojih kupcev, bi nas ne bilo več.


Tako imenovana razvita gospodarstva so zadnja desetletja postavljala proizvodne dejavnosti na stranski tir, ki je vodil v cenejše države. To je sedaj pod vprašajem. Kako ocenjujete prihodnost teh dejavnosti? 
Del proizvodnih dejavnosti mora ostati v Evropi, saj je bližina trga tista, ki ne dovoljuje oddaljenosti od sestavljalnic nekaterih indust-rijskih sklopov; nekaj podjetij se tudi vrača iz Azije, saj tudi tam življenjski standard hitro raste in prednosti nižje cene delovne sile postajajo vedno manjše.


Kako se v proizvodnjo vklapljajo storitvene dejavnosti?
Storitvene dejavnosti so še kako pomemben del proizvodnje; na našem področju kupce tudi učimo uporabe in prednosti novih materialov in jim pomagamo pri njihovi industrijski uporabi. Z dobrim servisom stalno pridobivamo zaupanje naših partnerjev, zato pa moramo svetovati tudi v proizvodnji naših kupcev.


Kako pomembna vam je kot podjetniku varnost podjetja in storitve varovanja?
Varovanje je pomemben segment delovanja uspešnega podjetja. Občutek, da nimaš »odprtih vrat,« je pomemben pri kreativnem delu.


Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s koncernom Sintal? 
Sodelavci Sintala se vedno hitro odzovejo ob sprožitvi alarma, občasno pa nas tudi preventivno opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti, ki jih vsakdo, ki hitro raste in mnogo dela, tudi ima. Hvala vsem, ki skrbite, da je naše počutje boljše tudi zaradi večje varnosti.


Kakšna je vizija podjetja?
Čez dva meseca bomo zaključili investicijo v novo sodobno procesno vodeno linijo za ne-tkani tekstil. Z ekonomijo obsega bomo ohranili konkurenčno prednost za nekaj naših »vlečnih konj«. Filc d.d. možnost ohranitve svoje samostojnosti na globalnem trgu vidi v utrjevanju pozicije ponudnika celovitih rešitev našim dolgoročnim partnerjem - s poudarkom na zanesljivosti in kvaliteti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Za objavo komentarja po vnosu teksta izberite profil iz spodnjega spustnega seznama in kliknite gumb Objavi.

Prosimo, da pri komentiranju upoštevajte pravila strpne razprave.