nedelja, 09. marec 2014

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Intervencijska pot


V kritičnih trenutkih, ko je potrebna pomoč, je lahko ustrezna urejenost intervencijskih poti in površin za za gasilce ob stavbah odločilnega pomena. Zato je nanjo pozorna tudi inšpekcijska služba RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 


Razlagamo nekaj pojmov o intervencijskih poteh, celoten članek pa lahko preberete v reviji Sintalček 61, ki je dostopna na spletni strani družbe za varovanje Sintal. Tam razlagamo tudi o kaznih za kršitelje.

Intervencijska pot
Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil. Označena mora biti z ustreznim prometnim znakom ali označbami na vozišču "Intervencijska pot". Na in pred uvozom ali priključkom, na katerem sta znak ali označba nameščena, zaradi zagotavljanja nemotenega prehoda intervencijskih vozil nista dovoljena ustavitev ali parkiranje.
Površine za gasilce ob zgradbah so dostopi, dovozi, postavitvene površine in delovne površine.
Dostopne poti so površine na terenu, ki povezujejo površine v zgradbah in dvorišča z javnimi prometnimi površinami. 
Dovozne poti so utrjene površine na terenu, ki so neposredno povezane z javnimi prometnicami. Omogočajo dovoz gasilskih vozil do postavitvenih in delovnih površin.  
Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablami z napisom "Dovozna pot za gasilska vozila". Najmanjša dimenzija opozorilne table je 210x594 mm. Biti morajo vidne z javnih prometnih površin.
Postavitvena površina ob stavbi mora biti taka, da je možna uporaba dvižnih naprav, ki so nujne za reševanje iz višjih nadstropij in gašenje v višjih nadstropjih.
Postavitvene površine so nepokrite utrjene površine v višini terena, ki so z javnimi prometnimi površinami povezane neposredno ali prek dovoznih poti za gasilska vozila. Potrebno jih je razporediti tako, da je mogoče z gasilsko lestvijo doseči okna, skozi katera bo potekalo reševanje.
Delovne površine so utrjene površine na zemljišču, povezane z javnimi prometnimi površinami neposredno ali pa prek dovoznih poti za gasilska vozila z najmanj dveh strani. 
Razporejene morajo biti tako, da so zunaj območja odpadajočih delov objekta, hkrati pa blizu evakuacijskih poti, naprav za gašenje in vodnih virov. 

Matjaž Černe
vodja sektorja Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Za objavo komentarja po vnosu teksta izberite profil iz spodnjega spustnega seznama in kliknite gumb Objavi.

Prosimo, da pri komentiranju upoštevajte pravila strpne razprave.